Drobečková navigace

Úvod > Obec > Vybavenost obce > Obecní knihovna

Obecní knihovna

Návštěvní doba: Po 17.00 - 19.00 hod. v jiných dnech po domluvě.

Možnost vypůjčení mnoha knih různých žánrů od různých autorů. Občané si mohou v příjemném prostředí v klidu prolistovat vybrané knihy, zahrát společenské hry, popovídat si mezi sebou i s knihovnicí. Knihovna se průběžně doplňuje, nebo se mění knihy s městskou knihovnou v Prostějově. V knihovně je veřejně přístupný internet.

Prvním knihovníkem byl pan František Hrdlička, po něm převzala funkci knihovníka paní Milada Šlosarová, která tuto funkci vykonávala do října 2002. Obec Čelčice vydala na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 30. 9. 2002 zřizovací listinu obecní knihovny v Čelčicích organizační složky obce. Knihovna byla zapsána na žádost obce do evidence knihoven na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR.

Dne 1. 10. 2002 byl jmenován knihovníkem pan Ing. Jozef Novák z Olomouce. V této funkci byl až do 31. 8. 2009. Za jeho působení v této funkci se značně podílel na získání dotací na vybavení knihovny výpočetní technikou. Byl v neustálém kontaktu s knihovnou v Olomouci a Prostějově a přispěl svou prací ke značnému zvýšení úrovně obecní knihovny.

Od 1. 9. 2009 byla jmenována knihovnicí paní Eva Vláčilová z Čelčic. V rámci projektu internalizace knihoven Olomouckého kraje obdržela obec počítač a připojení na veřejný internet v roce 2006.

V rámci projektu podpora elektronizace obecní knihovny v Čelčicích, obdržela obec v roce 2008 z Ministerstva kultury dotaci na nákup druhého počítače do obecní knihovny. V současné době se knihovní fond zapisuje do souboru v počítači pro usnadnění vyhledávání knižních titulů pro potřeby čtenářů. Obecní knihovna eviduje k 31. 12. 2009 celkem 2969 svazků. Městská knihovna v Prostějově zapůjčuje do knihovny knihy ze svého majetku a metodicky řídí obecní knihovnu.

Od roku 2015 je jmenována knihovnicí paní Simona Melková.

Knihovna je pro čtenáře otevřena každé pondělí, ti si mohou půjčit knihy, využít internet, nebo si zahrát šachy.

knihovna