Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, nařízení, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č. 1-2022 o místním poplatku ze psů.pdf 1.1.2023
OZV 2-2022 o místním poplatku za komunální odpad.pdf 1.1.2023
OZV č. 1-2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf 1.1.2021
OZV č. 2-2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf 1.1.2021
OZV 1-2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů .pdf 1.1.2020

OZV 4-2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání .PDF

1.1.2019

OZV č. 3-2018 kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce.PDF 1.1.2019
OZV 2-2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů .PDF 1.1.2019
OZV 1-2018, kterou se zrušují některé OZV obce.PDF  1.10.2018 
OZV 1-2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.PDF 1.1.2018
OZV 1-2015 Poplatek za komunální odpad .PDF 1.1.2016
Nařízení obce - Tržní řád.PDF 3.10.2015
OZV o shromažďování a odstraňování komunálního odpad1-2014.pdf 1.1.2015
OZV o poplatku za komunální odpad na rok 2-2014.pdf 1.1.2015
OZV o poplatku za psa 3-2014.pdf 1.1.2015
OZV o volném pobíhání psů 4-2014.pdf 1.1.2015
OZV 3/2011 o místním poplatku - komunální odpad 1.1.2012
OZV 4/2011 o místním poplatku - psi  1.1.2012
OZV 2/2011 o místním poplatku - veřejné prostranství 31.10.2011
příloha k OZV 2/2011 o místním poplatkům- veřejné prostranství 31.10.2011
OZV 1/2011 o místním poplatku - vstupné 31.10.2011
OZV 1/2009 o místním poplatku za svoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 1.1.2010
OZV 2/2009 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 1.12.2009

Důležité zákony a vyhláškyOZV č. 1-2022 o místním poplatku ze psů.pdf

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 14/2017 Sb. ... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon