Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie

Historie

Přestože první písemná zmínka o obci pochází až z roku 1342, byl v katastru obce prováděn p. Fojtíkem (Akademie věd ČR Brno) archeologický výzkum se zaměřením na období doby bronzové.

Pamětihodnosti

Kaple sv. Floriána na návsi a další kaple sv. Jana Nepomuckého v polích. Když se v roce 1940 prováděl soupis památek v katastru obce byla zapsána kaple v obci, polní kaple, kříž z roku 1884, pomník padlých a kříž z roku 1869 při silnici ke Klenovicim na Hané

Objekt "staré" kaple sv. Floriana na návsi pochází pravděpodobně z konce 17.století.Původně stavba byla bez věže a zvonku. Na podzim 1920 přistavěl František Pěchota (zedník ze Skalky) podle návrhu Antonína Lukavského věžičku.

Na návrší při polní cestě k Výšovicím stojí "nová" kaple sv. Jana Nepomuckého pocházející z 18.století (pravděpodobně 1730)

Budova ZŠ postavena r. 1888. Kamenný kříž (zničen za 2.sv.války, obnoven v r.1998).

Významné osobnosti

DOHNAL František (* 31. 07. 1876 Čelčice  † 28. 07.1956 Prostějov)
římskokatolický kněz, básník, dramatik, esejista, literární kritik, překladatel, redaktor. 
Pokusil se sdružit katolické literáty svou revuí Nový obzor.

Historie

Historická náves tvořená selskými grunty měla tvar podkovy obrácené k východu, otevřené pouze na západní straně. Chalupy se nacházely po obou krajích vsi. Tato orientace byla v minulosti zvolena, aby byla ves lépe chráněna před nepřítelem nebo dravou zvěří. Uzavřenost obce ale mnohdy způsobovala nepříjemnosti cizím cestujícím jdoucím směrem k Ivani, Tovačovu nebo Oplocanům, kteří po vstupu do vsi museli hledat východ za humna. 

Orná půda v obecním katastru je kvalitní a úrodná, v minulosti se zde dařilo pěstování řepy cukrovky a obilovin (pšenice, žito). Rozšířené bylo také pěstování brambor, zeleniny a luštěnin (hrách, fazole, boby), dříve i máku.

Ovocné stromy se vysazovaly v zahradách, celkově jich byl spíše nedostatek. Dařilo se zde jabloním, švestkám, rynglím a něco méně hrušním a třešním.

Přestavba školy na budovu obecního úřadu a knihovny

Protože byl ukončen provoz školy z důvodu nízkého počtu školáků, kdy škola byla jako detašované pracoviště základní školy Klenovice na Hané, bylo uvažováno o údržbě této uzavřené budovy, aby nechátrala a nadále byla dominantou v obci. Proto se přistoupilo k přestavbě této budovy na budovu obecního úřadu a obecní knihovny. Školní docházka byla ukončena školním rokem 2000/2001.

Před stavebními úpravami byly nejdříve pokáceny přerostlé jehličnany, před budovou, které poškozovaly zejména sochy sv. Cyrila a sv. Metoděje. Následně byla provedena přeložka elektrického vedení na budově do země. V polovině ledna 2002 se započalo se stavebními úpravami uvnitř budovy. Byly rozebrány podlahy až k nosným trámům. Zde bylo třeba vyklidit suť, která tvořila výplň podlah, která zde byla použita při opravě školy po 2 sv. válce, kdy nebyly dostupné stavební materiály. Odstraněním této zátěže došlo k značnému odlehčení. Takto byly tehdy i zatíženy stropy v půdním prostoru jako tepelná vrstva. Veškeré omítky se okopaly. Provedla se úprava schodiště a sociálního zázemí. Byla provedena oprava střechy a vyměněna krytina na celé střeše budovy. Před bývalou školou bylo nízké kovové oplocení. Toto se odstranilo a zbudovala se jen malá zídka.