Obec Čelčice
oficiální stránky obce
8 km jižně od Prostějova
Olomoucký kraj
mapa
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, nařízení, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV 1-2015 Poplatek za komunální odpad .PDF 1.1.2016
Nařízení obce - Tržní řád.PDF 3.10.2015
OZV o shromažďování a odstraňování komunálního odpad1-2014.pdf 1.1.2015
OZV o poplatku za komunální odpad na rok 2-2014.pdf 1.1.2015
OZV o poplatku za psa 3-2014.pdf 1.1.2015
OZV o volném pobíhání psů 4-2014.pdf 1.1.2015
OZV 3/2011 o místním poplatku - komunální odpad

1.1.2012

OZV 4/2011 o místním poplatku - psi 

1.1.2012

OZV 2/2011 o místním poplatku - veřejné prostranství

31.10.2011

příloha k OZV 2/2011 o místním poplatkům- veřejné prostranství

31.10.2011

OZV 1/2011 o místním poplatku - vstupné 31.10.2011
OZV 1/2009 o místním poplatku za svoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

1.1.2010

OZV 2/2009 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

1.12.2009

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Oznámení

Informace

logo protikorupční linka[2].docx

Pronájem KD 2018

Informace o pronájmu KD v Čelčicích

Informace k pronájmu KD.PDF

Pokyny pro nájemce KD.PDF

Pronájem hasičské zbrojnice 2018

 

Mediace

Nová možnost řešení sporu s účastí neutrálního prostředníka

MEDIACE.pdf

 

planujvylety.cz

Informace k jízdence KOMBI ZÓNA

prakticke informace kombi-zona

Voda a vodárenství

Cena vody v roce 2018: 
44,74 Kč

Statistické a demografické informace

informace

Moravské divadlo

 A4 červen 2018.pdf

Hvězdárna Prostějov nabízí:

hvězdarna květen.jpg

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj-červenec, srpen.pdf

Odvoz fekálií a čištění kanalizace

Svoboda Petr: 774 368 343

Nabídka pracovních míst

Nabídka pracovních příležitostí v oblasti Okres Prostějov, Česká republika.eml