Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj a dotace > Veřejné zakázky

Rekonstrukce obecního úřadu - "Výměna oken a dveří

Obor Stavební práce a příbuzné obory
Cena 300 000,00 Kč
Rozsah zakázka malého rozsahu
Předmět zakázka na dodávky
Evidenční číslo 1/2013
Uzávěrka 8. 07. 2013 12:00
Termín realizace 20. 7. 2013 - 6. 9. 2013
Popis Výzva k podání cenové nabídky pro zakázku malého rozsahu mimo režim zákona na výrobu a zabudování 19ks plastových oken, jedny venkovní dveře a vchodové dveře v budově obecního úřadu Čelčice. Zpracování nabídkové ceny: Cena veřejné zakázky bude stanovena formou oceněného položkového rozpočtu. Nabídková cena uvedená uchazečem se považuje za cenu maximální, tj. nesmí být v budoucí smlouvě o dílo překročena. Uchazeč je povinen do nabídkové ceny promítnout veškeré předpokládané zvýšení cen v závislosti na čase plnění a předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů. Nabídková cena bude v nabídce uchazeče vedena takto: • Celková cena všech prací bez DPH • Výše DPH • Celková cena všech prací včetně DPH Všichni uchazeči předkládají své nabídky bezplatně, z předání nabídky nevznikají uchazeči vůči zadavateli žádné nároky. Nabídky jednotlivých uchazečů nebudou vráceny, ale zadavatelem archivovány. Zadavatel nehradí náklady uchazečů spojené se zpracováním cenové nabídky a s účastí ve výběrovém řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo: - nevybrat žádnou cenovou nabídku bez uvedení důvodu Zadávací dokumentace Zakázka obsahuje: a) plastová okna bílé barvy: rozměr (V x Š) počet kusů 225 x 120 cm 12 Otevíratelná, dělená horizontálně i vertikálně s jedním výklopným spodním křídlem. Maximální součinitel prostupu tepla okna Uw = 1.1. 210 x 100 cm 6 Otevíratelná, dělená horizontálně i vertikálně s jedním výklopným spodním křídlem. Maximální součinitel prostupu tepla okna Uw = 1.1. b) venkovní žaluzie: 225 x 120 cm 4 c) venkovní dveře 200 x 90 cm s oknem bílé barvy 120 x 60 cm 1 d) vchodové dveře – venek imitace dřeva, vnitřek bílé o rozměru 340 x 150 cm, z toho světlík 65 x 150 cm (světlík je možno upravit dle možností výšky dveří). e) výrobu, montáž, zapravení, vnější a vnitřní parapety (vnější pokud možno zanechat kvůli fasádě) včetně dopravy.
Přílohy
Zpět do archivu